Manuka Honey Skin Care

Comvita®’s scientifically researched HUNI®XA™ Manuka honey skin care range.

               
 

  • Cleansers with HUNI®XA™ Manuka Honey

  • Toners with HUNI®XA™ Manuka Honey

  • Moisturise and Protect with HUNI®XA™ Manuka Honey

  Protective Day Moisturiser
  Protective Day Moisturiser
  Active Lifting Serum
  Active Lifting Serum
  Line Smoothing Eye Cream
  Line Smoothing Eye Cream
  Nourishing Lip Treatment
  Nourishing Lip Treatment
  Firming Eye Gel
  Firming Eye Gel
   
  • Treat and Correct with HUNI®XA™ Manuka Honey

  Intensive Hydrating Mask
  Intensive Hydrating Mask